Bescherm je personeel tegen schadelijke gassen met een PID-meter

De laatste jaren gebruiken steeds meer ondernemingen een PID-meter. In de bouw, in de bodemsanering en in de petrochemische industrie zorgt dit handige apparaat voor extra veiligheidsniveau. Een PID meter merkt de concentraties van verschillende toxische en gevaarlijke gassen in de lucht op. Een gebruiker krijgt een alarm te horen als deze concentraties een bepaald niveau overschrijden, en kan tijdig maatregelen nemen. Door het gemak van gebruik en de betrouwbaarheid is de PID-meter in veel branches inmiddels een onmisbaar stuk gereedschap.

Wat is een PID-meter precies?

Een PID-meter bevat een ingebouwde lichtbron die constant gassen in de lucht analyseert. Het gaat om organische gassen en vluchtige organische componenten. Voorbeelden daarvan zijn CO2, benzeen, tolueen, benzine, diesel en alcoholen. Hoe sterker de lamp van de PID-meter is, hoe meer verschillende gassen het apparaat kan detecteren. Een sterkere lamp is wel duurder dan een goedkoper exemplaar.

Wat is het doel van een PID-meter?

Dankzij een PID-meter kan personeel in potentieel gevaarlijke omgevingen de concentratie van gassen in de gaten houden. Denk aan fabrieken, biogasinstallaties en raffinaderijen. De gassen die hier vaak aanwezig zijn kunnen ontbranden, exploderen of schade aan de gezondheid toebrengen. Een PID-meter geeft een alarm af zodra de concentratie van één van deze gassen te hoog wordt, maar lang voordat er daadwerkelijk gevaar ontstaat. Zo kan personeel de oorzaak opsporen of tot evacuatie overgaan.

Praktische details van de PID-meter

Een PID-meter is een elektronisch apparaat dat op accuspanning of batterijen werkt. Daardoor is het makkelijk te vervoeren en kan het in elke denkbare omgeving worden ingezet. Het schermpje van de PID-meter geeft constant de waarden van gasconcentraties weer, en is ook bij fel licht en in het donker goed leesbaar. Bovendien is het apparaat gemaakt om tegen intensief gebruik en ruwe omstandigheden bestand te zijn. Dit maakt een PID-meter voor veel branches een goede aankoop waarmee de veiligheid van de werkomgeving een stuk vergroot wordt.