G4s veiligheids-trainingen voor maritiem personeel

Bij G4s veiligheids-trainingen kunnen jouw manschappen twee verschillende maritieme trainingen volgen. Allebei zijn ze bedoeld om je manschappen op de hoogte te brengen van de juiste handelingen in noodsituaties. Omdat een schip een wereld op zich is en externe hulp vaak lang op zich laat wachten, is het van belang dat jij en je bemanning weet wat ze moeten doen bij brand, ernstige ziekte of evacuatie.

Welke maritieme veiligheidstrainingen zijn er?

G4s biedt twee maritieme trainingen aan. De Refresher training behandelt brand, evacuaties en andere ernstige calamiteiten. De Medical Care training stelt jou in staat om ongevallen en ernstige ziekte aan boord juist te behandelen.

  • De Refresher Training BST/AFF/PSCRB is bedoeld voor gezagvoerders en andere personen in een leidinggevende functie. Bij de cursus leer je te handelen in geval van evacuatie, brand, en het lanceren van een reddingsboot. De cursus leert je de theorie over het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen, het toepassen van eerste hulp, en persoonlijke overlevingstechnieken. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de communicatieve en leidinggevende vaardigheden die van belang zijn tijdens een calamiteit en een evacuatie.

Deze cursus duurt in totaal vier dagen. Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je de volgende aantekeningen:

  • STCW ‘78 as amended inclusief 2010 Manila amendments
  • Refresher Advanced Fire Fighting STCW’10 / IMO, EU Richtlijn 92/29 EEG
  • Refresher PSCRB STCW’10 / IMO, EU Richtlijn 92/29 EEG
  • De Medical Care training is bedoeld voor iedereen die aan boord van een schip medische zorg verleent. De training behandelt noodsituaties, waaronder ongevallen en gevallen van ernstige ziektes. Je leert hoe je symptomen van de patiënt interpreteert, hoe je met behulp van een flowchart de juiste beslissingen kunt nemen, en hoe je een behandeling uitvoert.

Deze cursus duurt in totaal vijf dagen. Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je de volgende aantekeningen:

  • MedicalCareSTCW’10/IMO,EURichtlijn92/29EEG-NL-004
  • Medical First Aid STCW’10 / IMO, EU Richtlijn 92/29 EEG-NL-004