Nieuwe natuur heeft vanaf dag één al meerwaarde

Natuurontwikkeling: geduld is een schone zaak of toch niet? Op veel plekken in Nederland worden natuurgebieden verbeterd. Veel gebieden die als natuurgebied zijn aanwezen zijn ontstaan uit locaties met min of meer menselijk gebruik. Sommige van de gebieden hebben te lijden gehad van de effecten van industrie, overbemesting, recreatie en andere menselijke factoren. De uitdaging voor een groenbedrijf is om een gebied binnen het gestelde budget en binnen de beperkingen die de geschiedenis ons oplegt, de kwaliteit van de aanwezige natuur zo veel mogelijk te verbeteren.

Een variatie aan omstandigheden zorgt voor de interessantste natuur

Een ecologisch adviseur kent de mogelijkheden om met beperkte ingrepen een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit te realiseren. Er zijn veel ingrepen mogelijk: van de toepassing van begrazing of bemaaiing, tot het veranderen van de waterstand, tot het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Het doel is vaak om een afwisseling aan habitats en milieufactoren te creëren, zodat de flora en fauna in het gebied gevarieerder wordt en de natuurwaarde groter wordt.

Natuur ontwikkelt zichzelf in de loop van de tijd

Een volwaardig natuurgebied ontstaat niet van de ene op de andere dag. Natuur heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Maar gedurende die tijd heeft een gebied wel degelijk waarde. Op pas afgegraven en ontwaterde grond vestigt zich eerst pioniersvegetatie, planten die onder ruige omstandigheden kunnen overleven. Via een natuurlijk proces van opvolging (successie) worden deze planten daarna vervangen door grassen, kruiden en andere lage begroeiing. Later ontwikkelen zich op deze plek struiken en bomen.

Natuur is niet alleen waardevol als het ‘af’ is

Dit constant doorgaande proces biedt mogelijkheden voor veel bijzondere en zeldzame soorten. Op een plek die een aantal jaren eerder nog een complex van weilanden was, kan zo een interessant natuurgebied ontstaan met wisselende waterstanden, moerasplanten en ruigtevegetatie, en zeldzame diersoorten als de roerdomp, de Noordse woelmuis en de bever. Natuurbeheer is vaak een kwestie van lange adem, dat is waar. Maar ook voordat een gebied zich na jaren tot een bos heeft ontwikkeld, biedt het vaak al een hoge natuurwaarde.

KPN maakt gebruik van narrowcasting

Veel winkeliers maken gebruik van narrowcasting. Dit betekent dat er gecommuniceerd kan worden via beeldschermen. Deze manier is erg populair en gaat natuurlijk ook voortdurend met de tijd mee. Daarom is er ook in de KPN winkels voor gekozen om deze beeldschermcommunicatie in te zetten. Op deze manier gaan ze met de tijd mee en zijn inmiddels alle winkels ook geheel vernieuwd.

Ontwikkeld door QYN

De narrowcasting voor de KPN winkels is ontwikkeld door het professionele bedrijf QYN. Zij bieden verschillende vormen van beeldschermcommunicatie aan en hebben ook voor de KPN maatwerk gemaakt zodat dit zowel voor het bedrijf als de klant het beste uit de verf komt.

Gebruik van interactieve tafels

In de winkels kun je als klant terecht voor de aanschaf van een nieuwe telefoon of abonnement daarvoor, of voor televisie en internet. Omdat je natuurlijk wel graag wilt weten als klant wat de mogelijkheden zijn op die gebieden is ervoor gekozen om te werken met zogenaamde interactieve tafels. Deze tafels vind je dan ook in alle filialen terug zodat je er overal mee kunt werken. Je kunt op de tafels informatie vinden over de beschikbare producten maar ook echt kennismaken met hoe deze werken.

Interactie die twee kanten opgaat

De tafels beschikken over moderne touchscreens. Hierop is een interactie mogelijk tussen het scherm en de mobiele toestellen die je erop ziet zodat je ze ook daadwerkelijk kunt uitproberen. De interactie werkt twee kanten op.

Probeer een toestel uit

Er zijn live werkende toestellen aanwezig zodat je deze kunt proberen om te kijken of ze bevallen. Daarnaast zijn er ook schermen in de winkel aanwezig waarop je informatie kunt vinden over de beschikbare producten maar die ook landelijk en lokaal nieuws tonen zodat je daarvan op de hoogte kunt blijven.

Over de opleiding Projectmedewerker

Bij een opleiding projectmedewerker leer je zelfstandig een project van A tot Z te plannen en uit te voeren. Een project is een onderdeel van de bedrijfsvoering van je onderneming. Het kan gaan om het opzetten van een marketingcampagne, het aanleggen van een nieuwe weg, het uitrollen van een nieuwe productlijn of het inrichten van een nieuw winkelpand. Doordat je weet hoe je een project aan moet pakken en tot uitvoering moet brengen kan je bij veel verschillende bedrijven aan de slag. Dat maakt dit een veelzijdige en interessante functie met een groot gehalte aan organisatorisch en praktisch werk. Als projectmedewerker vind je het leuk om telkens nieuwe projecten op te starten en uit te voeren. Om dit te kunnen doen kan je goed plannen, werken met deadlines en gestructureerd met gegevens omgaan. Je krijgt in de loop van de uitvoering te maken met veel verschillende mensen, zowel binnen als buiten de onderneming. Het is belangrijk dat je kunt luisteren naar hun input en dat je mensen kunt motiveren en overtuigen.

Wat leer je bij de opleiding Projectmedewerker?

Als projectmedewerker leer je in eerste instantie hetzelfde als een Administratief medewerker. De lesstof omvat het voeren van gesprekken (real life, telefoon, e-mail et cetera) met klanten en collega’s. Je leert om grote hoeveelheden data te bundelen in een overzichtelijke administratie. Ook leer je om te gaan met cijfers en boekhouding, en je oefent met de belangrijkste administratieve computerprogramma’s. Hierna specialiseer je je verder tot projectmedewerker. Je leert dan alle vaardigheden die je nodig hebt om een project zelfstandig uit toe voeren. Er wordt aandacht besteed aan alle aspecten waar je tijdens de uitvoering rekening mee moet houden. Je leert om een haalbare planning te maken voor een project, en om heldere documenten en aanwijzingen op te stellen voor de medewerkers van je project.

Welke mogelijkheden heb je na de opleiding Projectmedewerker?

Er is op dit moment veel vraag naar projectmedewerkers. Veel bedrijven breiden hun activiteiten uit en hebben projectmedewerkers nodig. Je kan op veel verschillende plaatsen aan de slag, en als je vrijheid en afwisseling wilt, kan je telkens voor verschillende bedrijven nieuwe projecten uitvoeren.

Bescherm je personeel tegen schadelijke gassen met een PID-meter

De laatste jaren gebruiken steeds meer ondernemingen een PID-meter. In de bouw, in de bodemsanering en in de petrochemische industrie zorgt dit handige apparaat voor extra veiligheidsniveau. Een PID meter merkt de concentraties van verschillende toxische en gevaarlijke gassen in de lucht op. Een gebruiker krijgt een alarm te horen als deze concentraties een bepaald niveau overschrijden, en kan tijdig maatregelen nemen. Door het gemak van gebruik en de betrouwbaarheid is de PID-meter in veel branches inmiddels een onmisbaar stuk gereedschap.

Wat is een PID-meter precies?

Een PID-meter bevat een ingebouwde lichtbron die constant gassen in de lucht analyseert. Het gaat om organische gassen en vluchtige organische componenten. Voorbeelden daarvan zijn CO2, benzeen, tolueen, benzine, diesel en alcoholen. Hoe sterker de lamp van de PID-meter is, hoe meer verschillende gassen het apparaat kan detecteren. Een sterkere lamp is wel duurder dan een goedkoper exemplaar.

Wat is het doel van een PID-meter?

Dankzij een PID-meter kan personeel in potentieel gevaarlijke omgevingen de concentratie van gassen in de gaten houden. Denk aan fabrieken, biogasinstallaties en raffinaderijen. De gassen die hier vaak aanwezig zijn kunnen ontbranden, exploderen of schade aan de gezondheid toebrengen. Een PID-meter geeft een alarm af zodra de concentratie van één van deze gassen te hoog wordt, maar lang voordat er daadwerkelijk gevaar ontstaat. Zo kan personeel de oorzaak opsporen of tot evacuatie overgaan.

Praktische details van de PID-meter

Een PID-meter is een elektronisch apparaat dat op accuspanning of batterijen werkt. Daardoor is het makkelijk te vervoeren en kan het in elke denkbare omgeving worden ingezet. Het schermpje van de PID-meter geeft constant de waarden van gasconcentraties weer, en is ook bij fel licht en in het donker goed leesbaar. Bovendien is het apparaat gemaakt om tegen intensief gebruik en ruwe omstandigheden bestand te zijn. Dit maakt een PID-meter voor veel branches een goede aankoop waarmee de veiligheid van de werkomgeving een stuk vergroot wordt.

G4s veiligheids-trainingen voor maritiem personeel

Bij G4s veiligheids-trainingen kunnen jouw manschappen twee verschillende maritieme trainingen volgen. Allebei zijn ze bedoeld om je manschappen op de hoogte te brengen van de juiste handelingen in noodsituaties. Omdat een schip een wereld op zich is en externe hulp vaak lang op zich laat wachten, is het van belang dat jij en je bemanning weet wat ze moeten doen bij brand, ernstige ziekte of evacuatie.

Welke maritieme veiligheidstrainingen zijn er?

G4s biedt twee maritieme trainingen aan. De Refresher training behandelt brand, evacuaties en andere ernstige calamiteiten. De Medical Care training stelt jou in staat om ongevallen en ernstige ziekte aan boord juist te behandelen.

  • De Refresher Training BST/AFF/PSCRB is bedoeld voor gezagvoerders en andere personen in een leidinggevende functie. Bij de cursus leer je te handelen in geval van evacuatie, brand, en het lanceren van een reddingsboot. De cursus leert je de theorie over het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen, het toepassen van eerste hulp, en persoonlijke overlevingstechnieken. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de communicatieve en leidinggevende vaardigheden die van belang zijn tijdens een calamiteit en een evacuatie.

Deze cursus duurt in totaal vier dagen. Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je de volgende aantekeningen:

  • STCW ‘78 as amended inclusief 2010 Manila amendments
  • Refresher Advanced Fire Fighting STCW’10 / IMO, EU Richtlijn 92/29 EEG
  • Refresher PSCRB STCW’10 / IMO, EU Richtlijn 92/29 EEG
  • De Medical Care training is bedoeld voor iedereen die aan boord van een schip medische zorg verleent. De training behandelt noodsituaties, waaronder ongevallen en gevallen van ernstige ziektes. Je leert hoe je symptomen van de patiënt interpreteert, hoe je met behulp van een flowchart de juiste beslissingen kunt nemen, en hoe je een behandeling uitvoert.

Deze cursus duurt in totaal vijf dagen. Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je de volgende aantekeningen:

  • MedicalCareSTCW’10/IMO,EURichtlijn92/29EEG-NL-004
  • Medical First Aid STCW’10 / IMO, EU Richtlijn 92/29 EEG-NL-004